Instrukcja End

Kończy procedurę lub blok.

Składnia:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Parametry:

Instrukcja End jest używana w następujący sposób:

Instrukcja

End: Nie jest wymagane, ale może zostać wprowadzone w dowolnym miejscu wewnątrz procedury w celu zakończenia wykonywania programu.

End Enum: Kończy instrukcję VBA Enum

End Function: Kończy instrukcję Function.

End If: Oznacza zakończenie bloku If...Then...Else.

End Property: Oznacza koniec instrukcji Property.

End Select: Oznacza zakończenie bloku Select Case.

End Sub: Kończy instrukcję Sub.

End With: Kończy instrukcję With

Przykład:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Liczba od 1 do 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Liczba od 6 do 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Większa niż 8"
    Case Else
      Print "Poza zakresem od 1 do 10"
  End Select
End Sub

Prosimy o wsparcie!