Funkcja Choose

Zwraca wybraną wartość z listy argumentów.

Składnia:


  Choose (Index As Integer, Expression1[, Expression2, ... [, Expression_n]]) As Variant

Zwracana wartość:

Variant. Wartość wywnioskowana z parametru Index.

Parametry:

Index: Dowolne wyrażenie numeryczne zaokrąglone do liczby całkowitej. Index akceptuje wartości całkowite zaczynające się od 1, które określają, które z możliwych wyborów mają zostać zwrócone.

Expression1, Expression2, …, Expression_n: wyrażenia reprezentujące każdy z możliwych wyborów.

Funkcja Choose zwraca wartość z listy wyrażeń na podstawie wartości indeksu. Jeśli Index = 1, funkcja zwraca pierwsze wyrażenie z listy, jeśli Index = 2, zwraca drugie wyrażenie i tak dalej.

Jeśli wartość indeksu jest mniejsza niż 1 lub większa niż liczba podanych wyrażeń, funkcja zwraca wartość Null.

Błąd #5 występuje w przypadku pominięcia parametrów. Błąd #13 występuje, jeśli Index jest równy Null.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

13 Niezgodność typów

Przykład:

Poniższe polecenie wykorzystuje funkcję Choose w celu wybrania ciągu spośród kilku ciągów reprezentujących menu programu:


Sub ExampleChoose
    Print ChooseMenu(2) ' "Zapisz format"
    MsgBox Choose(index :=  -5, 9, "Basic", PI) ' Null
    MsgBox Choose(index := 3.14, 9, "Basic", PI) ' PI
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Index, "Formatowanie szybkie", "Formatowanie bezpieczne", "Formatowanie systemowe")
End Function

Prosimy o wsparcie!