Instrukcja Call

Przenosi kontrolę nad programem do podprogramu, funkcji lub procedury DLL (Dynamic Link Library). Słowo kluczowe, typ i liczba parametrów zależy od wywoływanej procedury.

Składnia:

Diagram instrukcji Call


[Call] name [(] [param :=] value, ... [)]

Parametry:

name: Nazwa podprogramu, funkcji lub DLL do wywołania.

param: Nazwa parametru słowa kluczowego do przekazania do procedury, po której następuje value. Nazwa musi być zgodna z deklaracją procedury. Słowa kluczowe są opcjonalne i można ich używać w dowolnej kolejności.

value: Wartość parametru pozycyjnego. Typ zależy od wywoływanej procedury.

note

Podczas mieszania parametrów pozycyjnych i słów kluczowych upewnij się, że parametry pozycyjne są zgodne z rutynową kolejnością deklaracji.


tip

Gdy funkcja jest używana jako wyrażenie, konieczne staje się ujęcie parametrów w nawiasy kwadratowe. Użycie instrukcji Declare jest obowiązkowe przed wywołaniem biblioteki DLL.


Przykład:


Sub ExampleCall
    Dim value As String
    value = "LibreOffice"
    Call aRoutine value
    aRoutine text := value
End Sub

Sub aRoutine (text as String)
    Msgbox text
End Sub

Prosimy o wsparcie!