Instrukcja GoTo

Kontynuuje wykonywanie programu w ramach Sub lub Function w linii procedury wskazanej przez etykietę.

Składnia:


GoTo label[:]

Parametry:

label: Identyfikator wiersza wskazujący, gdzie kontynuować wykonywanie. Zakres etykiety jest zakresem procedury, do której należy.

Użyj instrukcji GoTo, aby poinstruować LibreOffice Basic do kontynuowania wykonywania programu w innym miejscu procedury. Pozycja musi być oznaczona etykietą. Aby ustawić etykietę, przypisz nazwę i zakończ ją dwukropkiem (":").

Ikona ostrzeżenia

Nie możesz użyć instrukcji GoTo do wyskoczenia z Sub lub Function.


Przykład:


  Sub/Function
    ' blok instrukcji
    GoTo Label1
  Label2:
    ' blok instrukcji
    Exit Sub/Function
  Label1:
    ' blok instrukcji
    GoTo Label2
  End Sub/Function

Prosimy o wsparcie!