Skoki

Poniższe instrukcje służą do wykonywania skoków.

Instrukcja GoSub...Return

Wywołuje podprogram, który jest wskazany przez etykietę wewnątrz Sub lub Function. Instrukcje następujące po etykiecie są wykonywane do następnej instrukcji Return. Następnie program kontynuuje wykonywanie instrukcji następującej po instrukcji GoSub.

Instrukcja GoTo

Kontynuuje wykonywanie programu w ramach Sub lub Function w linii procedury wskazanej przez etykietę.

Instrukcja On...GoSub; instrukcja On...GoTo

Rozgałęzia wykonywanie programu na kilka określonych linii kodu w zależności od wartości wyrażenia numerycznego.

Prosimy o wsparcie!