Pętle

Poniższe instrukcje służą do tworzenia pętli.

Instrukcja Do...Loop

Powtarza instrukcje pomiędzy Do i Loop, dopóki warunek jest True lub dopóki warunek nie stanie się True.

Instrukcja For...Next

Powtarza instrukcje między blokiem For...Next określoną liczbę razy.

Instrukcja While...Wend

Kiedy program napotka instrukcję While, sprawdza warunek. Jeśli warunek to False, program kontynuuje bezpośrednio po instrukcji Wend. Jeśli warunek ma wartość True, pętla jest wykonywana, dopóki program nie znajdzie Wend, a następnie przeskoczy z powrotem do instrukcji While. Jeśli warunek jest nadal True, pętla jest wykonywana ponownie.

Prosimy o wsparcie!