If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Składnia:

If...EndIf statement

ElseIf fragment

Else fragment


 If condition Then 
   statements
 [{ElseIf|Else If} expression Then
   statements]
 [Else 
   statements]
 {EndIf|End If}

Instead of Else If you can write ElseIf, instead of End If you can write EndIf.

tip

If statements can be shortened to one line when using single statement blocks. If condition Then statement [Else statement]

Parametry:

The If...Then statement executes program blocks depending on given conditions. When LibreOffice Basic encounters an If statement, the condition is tested. If the condition is True, all subsequent statements up to the next Else or ElseIf statement are executed. If the condition is False, and an ElseIf statement follows, LibreOffice Basic tests the next expression and executes the following statements if the condition is True. If False, the program continues either with the next ElseIf or Else statement. Statements following Else are executed only if none of the previously tested conditions were True. After all conditions are evaluated, and the corresponding statements executed, the program continues with the statement following EndIf.

Instrukcje If...Then można zagnieżdżać.

Instrukcje Else i ElseIf są opcjonalne.

Ikona ostrzeżenia

Aby wyskoczyć z bloku If...Then, można użyć poleceń GoTo i GoSub. Nie można natomiast używać, aby przejść do struktury If...Then.


Przykład:

Poniższy przykład pozwala na wprowadzenie terminu ważności produktu i określa, czy termin ten minął.


Sub ExampleIfThenDate
  Dim sDate As String
  Dim sToday As String
  sDate = InputBox("Wprowadź termin ważności (MM.DD.RRRR)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Termin przydatności minął."
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Termin przydatności nie minął."
  Else
    MsgBox "Termin przydatności mija dzisiaj."
  End If
End Sub

Select Case statement

Iif or Switch functions

Please support us!