Instrukcje warunkowe

Następujące instrukcje opierają się na warunkach.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Instrukcja Select...Case

Definiuje jeden lub kilka bloków instrukcji w zależności od wartości wyrażenia.

IIf Function

Zwraca jeden lub dwa możliwe wyniki funkcji w zależności od logicznej wartości oszacowanego wyrażenia.

Please support us!