Instrukcje warunkowe

Następujące instrukcje opierają się na warunkach.

Instrukcja If...Then...Else

Określa jeden lub więcej bloków instrukcji, które chcesz wykonać tylko wtedy, gdy dany warunek lub wyrażenie jest True.

Instrukcja Select...Case

Definiuje jeden lub kilka bloków instrukcji w zależności od wartości wyrażenia.

Funkcja IIf

Zwraca jeden lub dwa możliwe wyniki funkcji w zależności od logicznej wartości oszacowanego wyrażenia.

Prosimy o wsparcie!