Sterowanie wykonywaniem programu

Poniższe instrukcje służą do sterowania wykonywaniem programu.

Zwykle program jest wykonywany od pierwszej do ostatniej linii kodu. Istnieje także możliwość wykonania pewnych procedur wewnątrz programu na podstawie określonych warunków lub powtórzenia części programu wewnątrz podprocedury lub funkcji. W celu kilkukrotnego powtórzenia części programu lub aż do momentu spełnienia określonego warunku, można korzystać z pętli. Takie typy instrukcji sterujących zostały sklasyfikowane jako instrukcje warunku, pętli lub skoku.

Instrukcje warunkowe

Następujące instrukcje opierają się na warunkach.

Pętle

Poniższe instrukcje służą do tworzenia pętli.

Skoki

Poniższe instrukcje służą do wykonywania skoków.

Dodatkowe instrukcje

Poniżej opisano instrukcje, które nie należą do pozostałych kategorii wykonawczych.

Prosimy o wsparcie!