Funkcja Oct

Zwraca wartość ósemkową liczby.

Składnia:


Oct (liczba)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Liczba: Dowolne wyrażenie numeryczne, które należy przekształcić na postać ósemkową.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Prosimy o wsparcie!