Funkcja Sgn

Zwraca liczbę całkowitą o wartości od -1 do 1 oznaczającą, czy liczba przekazana do funkcji jest dodatnia, ujemna, czy jest zerem.

Składnia:


Sgn (liczba)

Zwracana wartość:

Integer

Parametry:

Liczba: Wyrażenie numeryczne określające wartość zwróconą przez funkcje.

Liczba

Zwracana wartość

ujemne

funkcja Sgn zwraca -1.

0

funkcja Sgn zwraca 0.

dodatnie

funkcja Sgn zwraca 1.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) ' zwraca -1
    Print sgn(0) ' zwraca 0
    Print sgn(10) ' zwraca 1
End Sub

Prosimy o wsparcie!