Znaki wyrażeń

Funkcja zwraca znak wyrażenia numerycznego.

Funkcja Sgn

Zwraca liczbę całkowitą o wartości od -1 do 1 oznaczającą, czy liczba przekazana do funkcji jest dodatnia, ujemna, czy jest zerem.

Prosimy o wsparcie!