Wartości bezwzględne

Funkcja zwraca wartości bezwzględne.

Funkcja Abs

Zwraca wartość bezwzględną wyrażenia numerycznego.

Prosimy o wsparcie!