Frac Function

Returns the fractional portion of a number.

Składnia:

Frac (Number)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Number: Any valid numeric expression.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


    Sub ExampleFrac
      Print Frac(3.99) ' returns the value 0.99
      Print Frac(0) ' returns the value 0
      Print Frac(-3.14159) ' returns the value -0.14159
    End Sub
  

Prosimy o wsparcie!