Funkcja Int

Zwraca część całkowitą z liczby.

Składnia:

Int (liczba)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Number: Dowolne poprawne wyrażenie numeryczne.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleInt
    Print Int(3.99) ' zwraca wartość 3
    Print Int(0) ' zwraca wartość 0
    Print Int(-3.14159) ' zwraca wartość -4
End Sub

Prosimy o wsparcie!