Funkcja Fix

Zwraca wartość całkowitą wyrażenia numerycznego przez usunięcie jego części ułamkowej.

Składnia:

Fix (wyrażenie)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Wyrażenie: Wyrażenie numeryczne, dla którego należy zwrócić wartość całkowitą.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) ' zwraca 3.
    Print Fix(0) ' zwraca 0.
    Print Fix(-3,14159) ' zwraca -3.
End Sub

Prosimy o wsparcie!