Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Funkcja Fix

Zwraca wartość całkowitą wyrażenia numerycznego przez usunięcie jego części ułamkowej.

Funkcja Int

Zwraca część całkowitą z liczby.

Frac Function

Returns the fractional portion of a number.

Prosimy o wsparcie!