Funkcja Sqr

Oblicza pierwiastek kwadratowy z wyrażenia numerycznego.

Składnia:


Sqr (liczba)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Liczba: Dowolne wyrażenie numeryczne, dla którego należy obliczyć pierwiastek kwadratowy.

Pierwiastek kwadratowy jest liczbą, która pomnożona przez siebie daje daną liczbę, na przykład pierwiastkiem kwadratowym liczby 36 jest 6.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Prosimy o wsparcie!