Obliczanie pierwiastka kwadratowego

Funkcja ta służy do obliczania pierwiastka kwadratowego.

Funkcja Sqr

Oblicza pierwiastek kwadratowy z wyrażenia numerycznego.

Prosimy o wsparcie!