Funkcja Rnd

Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

Składnia:


Rnd [(wyrażenie)]

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Wyrażenie: nie odniosło efektu, jest ignorowane jeśli dostarczone

Funkcja Rnd zwraca ułamek dziesiętny z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (z wyłączeniem) zgodnie z rozkładem jednostajnym. Używa ona algorytmu generatora liczb losowych Mersenne Twister 19937. Aby wygenerować w danym zakresie losowe liczby całkowite, należy użyć formuły jak w przykładach poniżej. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba wielokrotnego odtwarzania tego samego ciągu liczb pseudolosowych, należy użyć wcześniej instrukcji Randomize z argumentem określającym wartość ziarna losowego dla generatora.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Liczba od 1 do 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Liczba od 6 do 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Większa niż 8"
    Case Else
      Print "Poza zakresem od 1 do 10"
  End Select
End Sub

Prosimy o wsparcie!