Instrukcja Randomize

Inicjuje generator liczb losowych używany przez funkcję Rnd.

Składnia:


Randomize [Number]

Parametry:

Liczba: Dowolna wartość liczby całkowitej. Stosowana jako ziarno do inicjowania generatora liczb losowych. Dla jednakowych ziaren funkcja Rnd będzie generować ten sam ciąg liczb losowych. Jeśli parametr jest pominięty, instrukcja Randomize zostanie zignorowana.

Ikona notatki

Jeśli przewidywalna sekwencja liczb nie jest pożądana, nie ma potrzeby użycia instrukcji Randomize, gdyż generator liczb losowych zostanie zainicjowany automatycznie przy pierwszym użyciu – zostaną one wypełnione ziarnem przez generator liczb losowych dostarczanych wraz z systemem, który generuje jednostajnie rozłożone, niedeterministycznie liczby losowe. Jeśli taki generator nie jest dostępny w systemie, w postaci ziarna zostanie użyty czas systemowy.


Instrukcja Randomize wpływa jedynie na funkcję BASIC Rnd. Nie dotyczy to innych generatorów liczb losowych (np. funkcji RAND() w programie Calc).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int(10 * Rnd) ' Zakres od 0 do 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sText,0,"Rozkład widma"
End Sub

Prosimy o wsparcie!