Generowanie liczb losowych

Poniższe instrukcje i funkcje generują liczby losowe.

Instrukcja Randomize

Inicjuje generator liczb losowych używany przez funkcję Rnd.

Funkcja Rnd

Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

Prosimy o wsparcie!