Funkcja Exp

Zwraca podstawę logarytmu naturalnego (e = 2,718282) podniesioną do potęgi.

Składnia:


Exp (liczba)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Liczba: Dowolne wyrażenie numeryczne określające wykładnik potęgi, do której należy podnieść liczbę "e" (podstawę logarytmu naturalnego). W przypadku zastosowania liczby typu pojedyncza precyzja wartość wykładnika może wynosić najwyżej 88,02969, natomiast w przypadku liczby typu podwójna precyzja - najwyżej 709,782712893, ponieważ dla liczb przekraczających te wartości LibreOffice Basic zwraca błąd przepełnienia.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Mnożenie razy logarytm"
End Sub

Prosimy o wsparcie!