Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

LibreOffice Basic obsługuje poniższe funkcje wykładnicze i logarytmiczne.

Funkcja Exp

Zwraca podstawę logarytmu naturalnego (e = 2,718282) podniesioną do potęgi.

Funkcja Log (BASIC)

Zwraca logarytm naturalny podanej liczby.

Prosimy o wsparcie!