Tan Function

Określa tangens kąta. Kąt wynikowy jest wyrażony w radianach.

Using the angle Alpha, the Tan function calculates the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the side adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

Składnia:


Tan (Number As Double) As Double

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Liczba: Dowolne wyrażenie numeryczne, z którego należy obliczyć tangens (w radianach).

To convert degrees to radians, multiply by Pi/180. To convert radians to degrees, multiply by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


' Poniższy przykład oblicza długość przyprostokątnej przyległej do kąta:
' na podstawie przyprostokątnej naprzeciw kąta i kąta (w stopniach) w trójkącie prostokątnym:
Sub ExampleTangens
' zdefiniowana stała Pi = 3,1415926
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Wprowadź długość przeciwprostokątnej do kąta: ","przeciwprostokątna")
    dAlpha = InputBox("Wprowadź kąt Alfa (w stopniach): ","Alfa")
    Print "Długość przyprostokątnej przyległej do kąta wynosi"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Prosimy o wsparcie!