Funkcje trygonometryczne

Poniżej wymieniono funkcje trygonometryczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Atn Function

Funkcja trygonometryczna dająca w wyniku arcus tangens wyrażenia numerycznego. Zwracana wartość mieści się w zakresie od -Pi/2 do +Pi/2.

Cos Function

Oblicza cosinus kąta. Kąt jest wyrażony w radianach. Wynik mieści się w zakresie od -1 do 1.

Sin Function

Zwraca sinus kąta. Kąt jest wyrażony w radianach. Wynik mieści się w zakresie od -1 do 1.

Tan Function

Określa tangens kąta. Kąt wynikowy jest wyrażony w radianach.

Please support us!