Funkcje numeryczne

Poniższe funkcje numeryczne służą do przeprowadzania obliczeń. Operatory matematyczne i logiczne opisano w odrębnej części. Funkcje w odróżnieniu od operatorów zwracają wynik na podstawie argumentów, natomiast operatory zwracają wynik na podstawie dwóch wyrażeń.

Funkcje trygonometryczne

Poniżej wymieniono funkcje trygonometryczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

LibreOffice Basic obsługuje poniższe funkcje wykładnicze i logarytmiczne.

Generowanie liczb losowych

Poniższe instrukcje i funkcje generują liczby losowe.

Obliczanie pierwiastka kwadratowego

Funkcja ta służy do obliczania pierwiastka kwadratowego.

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Wartości bezwzględne

Funkcja zwraca wartości bezwzględne.

Znaki wyrażeń

Funkcja zwraca znak wyrażenia numerycznego.

Przetwarzanie liczb

Przedstawione poniżej funkcje służą do konwersji formatów liczb.

Please support us!