Operator "\"

Wykonuje dzielenie liczb całkowitych na dwóch liczbach i zwraca wynik.

Składnia:


   result = expression1 \ expression2

Parametry:

result: wartość liczbowa zawierająca wynik dzielenia liczby całkowitej.

expression1, expression2: operandy dzielnika i dzielnika dzielenia całkowitego.

Przed dzieleniem oba operandy są zaokrąglane do liczb całkowitych. Ułamkowa część wyniku jest odrzucana.

Przykład:


Sub IntegerDivision
    Print 5 \ 4 , 5 / 4   ' 1 , 1.25
    Print 7 \ 4 , 7 / 4   ' 1 , 1.75
End Sub

Prosimy o wsparcie!