Operator Mod

Zwraca całkowitą resztę z dzielenia.

Składnia:


Wynik = wyrażenie1 MOD wyrażenie2

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Wynik: Dowolna zmienna numeryczna zawierająca wynik operacji MOD.

Wyrażenie1, Wyrażenie2: Dowolne wyrażenia, które należy podzielić.

Przykład:


Sub ExampleMod
  Print 10 Mod 2.5 ' zwraca 0
  Print 10 / 2.5 ' zwraca 4
  Print 10 Mod 5 ' zwraca 0
  Print 10 / 5 ' zwraca 2
  Print 5 Mod 10 ' zwraca 5
  Print 5 / 10 ' zwraca 0,5
End Sub

Please support us!