Operator "/"

Dzieli dwie wartości.

Składnia:


Wynik = wyrażenie1 / wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolna wartość numeryczna zawierająca wynik dzielenia.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczne, które należy podzielić.

Przykład:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Prosimy o wsparcie!