Operator "+"

Dodaje lub łączy dwa wyrażenia.

Składnia:


Wynik = wyrażenie1 + wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolne wyrażenie numeryczne zawierające wynik dodawania.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczne, które należy połączyć lub dodać.

Przykład:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Prosimy o wsparcie!