Operator "*"

Mnoży dwie wartości.

Składnia:


Wynik = wyrażenie1 * wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolne wyrażenie numeryczne zawierające wynik mnożenia.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczne, które należy pomnożyć.

Przykład:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Prosimy o wsparcie!