Operator "-"

Odejmuje dwie wartości.

Składnia:


Wynik = wyrażenie1 - wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolne wyrażenie numeryczne zawierające wynik odejmowania.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczna, dla których należy przeprowadzić funkcję odejmowania.

Przykład:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Prosimy o wsparcie!