Operatory matematyczne

Poniżej przedstawiono operatory matematyczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Operator "-"

Odejmuje dwie wartości.

Operator "*"

Mnoży dwie wartości.

Operator "+"

Dodaje lub łączy dwa wyrażenia.

Operator "/"

Dzieli dwie wartości.

Operator "\"

Wykonuje dzielenie liczb całkowitych na dwóch liczbach i zwraca wynik.

Operator "^"

Podnosi liczbę do potęgi.

Operator Mod

Operator MOD przyjmuje dwa wyrażenia liczbowe i zwraca resztę z dzielenia.

Prosimy o wsparcie!