Operator Not

Neguje wyrażenie przez odwrócenie wartości bitów.

Składnia:


Wynik = Not wyrażenie

Parametry:

Wynik: Dowolna zmienna numeryczna zawierająca wynik negacji.

Wyrażenie: Dowolne wyrażenie, które należy zanegować.

Negacja wyrażenia logicznego powoduje, że wartość True (prawda) jest zamieniana na False (fałsz), a wartość False (fałsz) na True (prawda).

Negacja binarna powoduje odwrócenie wartości poszczególnych bitów.

Przykład:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA ' Zwraca -11
    vOut = Not(vC > vD) ' Zwraca -1
    vOut = Not(vB > vA) ' Zwraca -1
    vOut = Not(vA > vB) ' Zwraca 0
End Sub

Prosimy o wsparcie!