Operator Eqv

Oblicza logiczną równoważność dwóch wyrażeń.

Składnia:


Wynik = wyrażenie1 Eqv wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolna zmienna numeryczna zawierająca wynik porównania.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia, które należy porównać.

W przypadku sprawdzania równoważności pomiędzy wyrażeniami logicznymi wynikiem jest True (prawda), jeśli oba wyrażenia mają wartość True (prawda) lub oba mają wartość False (fałsz).

W przypadku porównania ciągów binarnych operator Eqv ustawia odpowiedni bit, jeśli jest on ustawiony w obu wyrażeniach lub nie jest ustawiony w żadnym z nich.

Przykład:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C ' zwraca -1
  vOut = B > A Eqv B > C ' zwraca 0
  vOut = A > B Eqv B > D ' zwraca 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) ' zwraca -1
  vOut = B Eqv A ' zwraca -3
End Sub

Prosimy o wsparcie!