Operator AND

Łączy logicznie dwa wyrażenia.

Składnia:


Wynik = wyrażenie1 And wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolna zmienna numeryczna zawierająca wynik połączenia.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia, które należy połączyć.

Operator AND zwraca wartość True (prawda) wyłącznie, jeśli oba wyrażenia mają wartość True (prawda):

True (prawda) AND True (prawda) zwraca wartość True (prawda); wszystkie pozostałe kombinacje zwracają wartość False (fałsz).

Operator AND służy także do binarnego porównania umieszczonych na tych samych pozycjach bitów w dwóch wyrażeniach numerycznych.

Przykład:


Sub ExampleAnd
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vVarOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vVarOut = A > B And B > C ' zwraca -1
  vVarOut = B > A And B > C ' zwraca 0
  vVarOut = A > B And B > D ' zwraca 0
  vVarOut = (B > D And B > A) ' zwraca 0
  vVarOut = B And A ' zwraca wartość 8 w wyniku binarnego połączenia argumentów operatorem AND
End Sub

Prosimy o wsparcie!