Operatory logiczne

Poniżej przedstawiono operatory logiczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Operatory logiczne sprawdzają (binarnie) zawartość dwóch wyrażeń lub zmiennych, na przykład w celu określenia, czy bity zostały ustawione, czy nie.

Operator AND

Łączy logicznie dwa wyrażenia.

Operator Eqv

Oblicza logiczną równoważność dwóch wyrażeń.

Operator Imp

Oblicza logiczną implikację dwóch wyrażeń.

Operator Not

Neguje wyrażenie przez odwrócenie wartości bitów.

Operator Or

Oblicza sumę logiczną OR dwóch wyrażeń.

Operator XOR

Oblicza logiczną nierównoważność (XOR) dwóch wyrażeń.

Prosimy o wsparcie!