Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

LibreOffice Basic offers several methods to prevent the termination of a program when a run-time error occurs.

CVErr Function

Konwertuje wyrażenie będące ciągiem lub wyrażenie numeryczne na wyrażenie typu variant podtypu "Błąd".

Funkcja Erl

Zwraca numer linii, w której wystąpił błąd podczas uruchamiania programu.

Funkcja Err

Zwraca kod błędu, który wystąpił podczas wykonywania programu.

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

IsError Function

Sprawdza, czy zmienna zawiera błędną wartość.

Funkcja błędu

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

Instrukcja On Error GoTo ... Resume

Umożliwia obsługę błędów lub wznowienie wykonywania programu.

Resume Statement

Resets error information and indicates what to execute next.

Please support us!