Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

LibreOffice Basic offers several methods to prevent the termination of a program when a run-time error occurs.

CVErr Function

Konwertuje wyrażenie będące ciągiem lub wyrażenie numeryczne na wyrażenie typu variant podtypu "Błąd".

Funkcja Erl

Zwraca numer linii, w której wystąpił błąd podczas uruchamiania programu.

Funkcja Err

Zwraca kod błędu, który wystąpił podczas wykonywania programu.

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

IsError Function

Sprawdza, czy zmienna zawiera błędną wartość.

Funkcja błędu

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

Instrukcja On Error GoTo ... Resume

Umożliwia obsługę błędów lub wznowienie wykonywania programu.

Resume Statement

Resets error information and indicates what to execute next.

ScriptForge.Exception service

The Exception service is a collection of methods to assist in code debugging in Basic and Python scripts and in error handling in Basic scripts.

In Basic scripts, when a run-time error occurs, the methods and properties of the Exception service help identify the error context and allow to handle it.

Prosimy o wsparcie!