Funkcja Timer

Zwraca liczbę sekund, które upłynęły od północy.

Ikona notatki

Aby wywołać funkcję Timer, należy najpierw zadeklarować zmienną typu Liczba całkowita długa, w przeciwnym razie zostanie zwrócona wartość daty.


Składnia:


 Timer

Zwracana wartość:

Data

Przykład:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Sekundy od północy"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "Czas to"
End Sub
note

Funkcja Timer mierzy czas w sekundach. Aby zmierzyć czas w milisekundach, użyj usługi Timer dostępnej w bibliotece ScriptForge.


Prosimy o wsparcie!