Funkcja Timer

Zwraca liczbę sekund, które upłynęły od północy.

Ikona notatki

Aby wywołać funkcję Timer, należy najpierw zadeklarować zmienną typu Liczba całkowita długa, w przeciwnym razie zostanie zwrócona wartość daty.


Składnia:


Timer

Zwracana wartość:

Data

Przykład:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Sekundy od północy"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Aktualny czas"
End Sub

Please support us!