Data i godzina systemowa

Poniższe funkcje i instrukcje służą do ustawiania i zwrotu daty i godziny systemowej.

Funkcja Date

Zwraca bieżącą datę systemową jako ciąg znaków lub wariant daty.

Funkcja Now

Zwraca aktualną datę i godzinę systemową w postaci wartości typu Data.

Funkcja Time

Zwraca aktualną godzinę systemową w postaci ciągu w formacie "GG:MM:SS".

Funkcja Timer

Zwraca liczbę sekund, które upłynęły od północy.

Prosimy o wsparcie!