Data i godzina systemowa

Poniższe funkcje i instrukcje służą do ustawiania i zwrotu daty i godziny systemowej.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

Zwraca aktualną datę i godzinę systemową w postaci wartości typu Data.

Time Function

Zwraca aktualną godzinę systemową w postaci ciągu w formacie "GG:MM:SS".

Timer Function

Zwraca liczbę sekund, które upłynęły od północy.

Please support us!