Funkcja TimeSerial

Oblicza wartość czasu na postawie parametru w postaci godziny, minuty i sekundy przekazanych jako wartości numeryczne. Wartość tę można użyć do obliczenia różnicy pomiędzy dwoma czasami.

Składnia:


TimeSerial(godzina, minuta, sekunda)

Zwracana wartość:

Data

Parametry:

godzina: Wyrażenie numeryczne w postaci liczby całkowitej określające liczbę godzin i służące do obliczenia wartości czasu. Prawidłowe wartości: 0-23.

minuta: Wyrażenie numeryczne w postaci liczby całkowitej określające liczbę minut i służące do obliczenia wartości czasu. Ogólnie jako liczby minut należy podawać wartości w zakresie od 0 do 59. Można używać także wartości poza tym zakresem, jednak w takim przypadku liczba minut może wpłynąć na wartość godziny.

sekunda: Wyrażenie numeryczne w postaci liczby całkowitej określające liczbę sekund i służące do obliczenia wartości czasu. Ogólnie jako liczby sekund należy podawać wartości w zakresie od 0 do 59. Można używać także wartości poza tym zakresem, jednak w takim przypadku liczba sekund może wpłynąć na wartość minuty.

Przykłady:

12, -5, 45 odpowiada wartościom 11, 55, 45

12, 61, 45 odpowiada wartościom 13, 2, 45

12, 20, -2 odpowiada wartościom 12, 19, 58

12, 20, 63 odpowiada wartościom 12, 21, 4

Funkcja TimeSerial jest używana do konwersji dowolnej godziny na pojedynczą wartość służącą do obliczania różnicy godzin.

Funkcja TimeSerial zwraca dane typu Variant o wartości VarType (typ zmiennej) równej 7 (Data). Wartość ta jest wewnętrznie przechowywana jako liczba podwójnej precyzji o wartości w zakresie od 0 do 0,9999999999. W przeciwieństwie do funkcji DateSerial i DateValue, gdzie numery kolejne daty są obliczane jako kolejne dni względem ustalonej daty, w tym przypadku wartości zwracane przez funkcję TimeSerial można obliczać, ale nie można ich oszacować.

W przypadku funkcji TimeValue parametr można przekazać w postaci ciągu zawierającego informację o czasie. W przypadku funkcji TimeSerial istnieje możliwość przekazania pojedynczych parametrów (godziny, minuty, sekundy) w postaci odrębnych wyrażeń numerycznych.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Czas jako liczba"
    MsgBox sDate,64,"Czas sformatowany"
End Sub

Prosimy o wsparcie!