Funkcja Second

Zwraca wartość całkowitą określającą liczbę sekund na podstawie liczby kolejnej czasu generowanej przez funkcję TimeSerial lub TimeValue.

Składnia:


Second (liczba)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Liczba: Wyrażenie numeryczne zawierające liczbę kolejną czasu służące do określenia liczby sekund.

Funkcja ta stanowi odwrotność funkcji TimeSerial. Zwraca liczbę minut na podstawie wartości czasu generowanej przez funkcję TimeSerial lub TimeValue . Na przykład wyrażenie:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

zwraca wartość 41.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Dokładna sekunda aktualnego czasu to "& Second( Now )
End Sub

Prosimy o wsparcie!