Funkcja Now

Zwraca aktualną datę i godzinę systemową w postaci wartości typu Data.

Składnia:


Now

Zwracana wartość:

Data

Przykład:


  Sub ExampleNow
      MsgBox "Teraz jest " & Now
  End Sub
note

Funkcja Now mierzy czas w sekundach. Aby zmierzyć czas w milisekundach, użyj usługi Timer.


Prosimy o wsparcie!