Funkcja Now

Zwraca aktualną datę i godzinę systemową w postaci wartości typu Data.

Składnia:


Now

Zwracana wartość:

Data

Przykład:


Sub ExampleNow
    MsgBox "Teraz jest " & Now
End Sub

Please support us!