Minute Function (BASIC)

Zwraca liczbę minut na podstawie wartości czasu generowanej przez funkcję TimeSerial lub TimeValue.

Składnia:


    Minute (liczba)
  

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Liczba: Wyrażenie liczbowe zawierające kolejną wartość czasu, służące do określenia minut.

Funkcja ta stanowi odwrotność funkcji TimeSerial. Zwraca liczbę minut na podstawie wartości czasu generowanej przez funkcję TimeSerial lub TimeValue . Na przykład wyrażenie:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

zwraca wartość 30.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Bieżąca minuta to "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Prosimy o wsparcie!