Funkcja Minute

Zwraca liczbę minut na podstawie wartości czasu generowanej przez funkcję TimeSerial lub TimeValue.

Składnia:


Minute (liczba)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Liczba: Wyrażenie liczbowe zawierające kolejną wartość czasu, służące do określenia minut.

Funkcja ta stanowi odwrotność funkcji TimeSerial. Zwraca liczbę minut na podstawie wartości czasu generowanej przez funkcję TimeSerial lub TimeValue . Na przykład wyrażenie:

Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

zwraca wartość 30.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


     Sub ExampleMinute
     MsgBox "Bieżąca minuta to "& Minute(Now)& "."
     End Sub
   

Please support us!