Funkcja Hour

Zwraca liczbę godzin na podstawie wartości czasu generowanej przez funkcję TimeSerial lub TimeValue.

Składnia:


Hour (liczba)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Liczba: Wyrażenie liczbowe zawierające kolejną wartość czasu, służące do określenia godziny.

Funkcja ta stanowi odwrotność funkcji TimeSerial. Zwraca wartość całkowitą określającą godzinę na podstawie wartości czasu generowanej przez funkcję TimeSerial lub TimeValue . Na przykład wyrażenie

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

zwraca wartość 12.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


     Sub ExampleHour
     Print "Bieżąca godzina to " & Hour( Now )
     End Sub
   

Prosimy o wsparcie!