Przekształcanie wartości określających czas

Poniżej przedstawiono funkcje przekształcające wartości określające czas na liczby umożliwiające wykonywanie obliczeń.

Funkcja Hour

Zwraca liczbę godzin na podstawie wartości czasu generowanej przez funkcję TimeSerial lub TimeValue.

Funkcja Minute (BASIC)

Zwraca liczbę minut na podstawie wartości czasu generowanej przez funkcję TimeSerial lub TimeValue.

Funkcja Second

Zwraca wartość całkowitą określającą liczbę sekund na podstawie liczby kolejnej czasu generowanej przez funkcję TimeSerial lub TimeValue.

Funkcja TimeSerial

Oblicza wartość czasu na postawie parametru w postaci godziny, minuty i sekundy przekazanych jako wartości numeryczne. Wartość tę można użyć do obliczenia różnicy pomiędzy dwoma czasami.

Funkcja TimeValue

Oblicza wartość czasu na podstawie parametru w postaci godziny, minuty i sekundy przekazanych w postaci ciągów odpowiadających pojedynczym wartościom numerycznym. Wartość tę można użyć do obliczenia różnicy pomiędzy dwoma czasami.

Funkcja CDateToUnoDate

Zwraca część czasową daty jako strukturę UNO com.sun.star.util.Time.

Funkcja CDateFromUnoTime

Konwertuje strukturę UNO com.sun.star.util.Time na wartość daty.

Funkcja CDateToUnoDate

Zwraca część czasową daty jako strukturę UNO com.sun.star.util.DateTime.

Funkcja CDateFromUnoDateTime

Konwertuje strukturę UNO com.sun.star.util.DateTime na wartość daty.

Prosimy o wsparcie!