Funkcja DatePart

Funkcja DatePart zwraca określoną część dnia.

Składnia:


DatePart (interval As String, date As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Long

Zwracana wartość:

Wyodrębniona część dla podanej daty.

Parametry:

interval – wyrażenie tekstowe z poniższej tabeli określające przedział dat.

interval (wartość ciągu)

Znaczenie

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

y

Dzień roku

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień roku

d

Dzień

h

Godzina

n

Minuta

s

Sekunda


date – data, od której obliczany jest wynik.

Literały daty pozwalają określić jednoznaczne zmienne daty, które są niezależne od bieżącego języka. Literały są ujęte między znakami krzyżyka #. Możliwe formaty to:

firstdayofweek: opcjonalny parametr określający początkowy dzień tygodnia.

Wartość firstdayofweek

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

niedziela (domyślnie)

2

poniedziałek

3

wtorek

4

środa

5

czwartek

6

piątek

7

sobota


firstweekofyear: opcjonalny parametr określający początkowy tydzień roku.

Wartość firstweekofyear

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

Pierwszym tygodniem roku jest tydzień zawierający dzień 1 stycznia (wartość domyślna)

2

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje co najmniej cztery dni tego roku

3

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje wyłącznie dni nowego roku


Przykład:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", #12/31/2005#)
    MsgBox DatePart(date:=#1999-12-30#, interval:="q")
End Sub

Prosimy o wsparcie!