Funkcja DatePart

Funkcja DatePart zwraca określoną część dnia.

Składnia:


DatePart (interval As String, date As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Long

Zwracana wartość:

The extracted part for the given date.

Parametry:

interval - A string expression from the following table, specifying the date interval.

interval (string value)

Znaczenie

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

y

Dzień roku

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień roku

d

Dzień

h

Godzina

n

Minuta

s

Sekunda


date - The date from which the result is calculated.

Date literals allow to specify unambiguous date variables that are independent from the current language. Literals are enclosed between hash signs #. Possible formats are:

firstdayofweek: An optional parameter that specifies the starting day of a week.

firstdayofweek value

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

niedziela (domyślnie)

2

poniedziałek

3

wtorek

4

środa

5

czwartek

6

piątek

7

sobota


firstweekofyear: An optional parameter that specifies the starting week of a year.

firstweekofyear value

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

Pierwszym tygodniem roku jest tydzień zawierający dzień 1 stycznia (wartość domyślna)

2

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje co najmniej cztery dni tego roku

3

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje wyłącznie dni nowego roku


Przykład:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", #12/31/2005#)
    MsgBox DatePart(date:=#1999-12-30#, interval:="q")
End Sub

Please support us!