Finkcja DateDiff

Returns the number of date or time intervals between two given date values.

Składnia:


DateDiff (interval As String, date1 As Date, date2 As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Double

Zwracana wartość:

Liczba.

Parametry:

interval - A string expression from the following table, specifying the date or time interval.

interval (string value)

Znaczenie

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

y

Dzień roku

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień roku

d

Dzień

h

Godzina

n

Minuta

s

Sekunda


date1, date2 - The two date values to be compared.

Literały daty pozwalają określić jednoznaczne zmienne daty, które są niezależne od bieżącego języka. Literały są ujęte między znakami krzyżyka #. Możliwe formaty to:

firstdayofweek: An optional parameter that specifies the starting day of a week.

firstdayofweek value

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

niedziela (domyślnie)

2

poniedziałek

3

wtorek

4

środa

5

czwartek

6

piątek

7

sobota


firstweekofyear: An optional parameter that specifies the starting week of a year.

firstweekofyear value

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

Pierwszym tygodniem roku jest tydzień zawierający dzień 1 stycznia (wartość domyślna)

2

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje co najmniej cztery dni tego roku

3

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje wyłącznie dni nowego roku


Przykład:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", #1/1/2005#, #2005-12-31#)
End Sub

Prosimy o wsparcie!