Funkcja CDateFromUnoDateTime

Konwertuje strukturę UNO com.sun.star.util.DateTime na wartość daty.

Składnia:


CDateFromUnoDateTime(aDateTime)

Zwracana wartość:

Data

Parametry:

aDateTime: DateTime do konwersji

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleCDateFromUnoDateTime
    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))
End Sub

Prosimy o wsparcie!